Privacy

Uw privacy in mijn praktijk

 

Nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in gegaan, zet ik hieronder hoe ik met uw gegevens om ga. Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over de sessies die u bij mij volgt, inhoudelijke informatie die u via mail of telefoon aan mij hebt doorgegeven. En voor sommigen van jullie ook informatie van de arts, organisatie, leidinggevende, andere behandelaars, die u heeft/hebben doorverwezen of waar u gelijk met het traject bij mij, ook een traject bij volgt. Deze informatie komt bij mij met uw toestemming of via u.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· uw naam (en bedrijfsnaam) en adres worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:
• uw naam, adres en woonplaats
• op zakelijke facturen: de bedrijfsnaam, uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, te weten: coachsessie
• de kosten van het consult

Privacy met mailing

Uw mailadres wordt gebruikt voor het digitaal versturen van de facturen. Daarnaast verstuur ik een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met inspiratie en informatie. Uw mailadres zal nooit via mij aan anderen worden verstrekt. Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de link onder aan de brief.