Methoden en werkvormen

In de werkvormen en methodes, die hieronder zijn aangeven, ben ik opgeleid. Een aantal van de methodes zal ik nader beschrijven. In mijn werk maak ik hier gebruik van, daar waar het passend is. Mijn lijf en energie-veld zijn ook mijn instrumenten, fijnbesnaard en afgestemd door jaren innerlijk werk.

Systemisch werk en familieopstellingen:  is een therapeutische methode om diepverborgen patronen tevoorschijn te halen en heling aan te brengen. Grondbeginsel: Iedereen is deel van een systeem (familie, school, organisatie). Ieder systeem heeft zijn dynamiek en eigen inordening. De loyaliteit aan dit systeem en de betekenis van de plek in het systeem heeft een grote invloed op je functioneren en je welzijn. Door deze methode krijg je meer contact met je eigenlijke plek (de plek in het leven die voor jou bedoeld is), door die in te nemen komt er ruimte voor acceptatie en zingeving.
Ook heeft ieder een innerlijk kleurenpalet, die delen van jezelf kun je ook opstellen, om innerlijke heling te brengen waar er een onevenwicht is ontstaan.

Lichaamswerk: is een therapeutische methode die uitgaat van het lichaam als raadgever en instrument. Grondbeginsel: het lichaam bezit een grote wijsheid en in het lichaam zitten de trauma’s en herinneringen uit je verleden opgeslagen. Via het lichaam volgen we je stroom: door naar binnen te keren en te voelen en te luisteren, van daaruit komen antwoorden, bewegingen en expressie. Om zo te verwerken en vrij te geven wat vast heeft gezeten en kracht en potentie naar boven te halen.

NLP: Methode voor communicatie en begeleidingswerk. Grondbeginsel is: iedereen heeft in zichzelf hulpbronnen ter beschikking. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. Door allerlei soorten oefeningen kun je putten uit deze hulpbronnen.

Transactionele analyse: is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie. Grondbeginsel is: ieder heeft drie ego-toestanden van waaruit we voelen en reageren: het kind, de volwassene en de ouder (en daarbinnen weer verschillende delen daarvan). Je wordt je bewust vanuit welk deel je reageert. De toepassing versterkt je autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Het geeft inzicht in je gedrag in de interactie met anderen en het geeft gereedschap om de patronen (voortgekomen uit besluiten die zijn genomen in het verleden door je omstandigheden) te veranderen waar dat nodig is.

Drama, spel, beweging, visualisatie, meditatie, tekenen.