Agenda

 

Augustus

Zaterdag 24 augustus 2019
(Familie) Opstellingen
13.00 – 17.30
Praktijk, Utrecht


September

Zaterdag 14 september 2019
(Familie) Opstellingen
13.00 – 17.30
Praktijk, Utrecht

Vrijdag 27 september
Start Vrouwengrond
13.00 – 17.30
Studio Akasha, Utrecht

Oktober

Donderdag 10 oktober
Start Vuurplaats voor de Vrouw
13.00-17.00
Studio Akasha, Utrecht

November

Vrijdag 1 nov 10.00 tot zondag 3 nov 17.00
Herbronnen in een klooster
Lioba klooster, Egmond Binnen